برچسب: مواد غذایی پروبیوتیک

پروبیوتیک و ارتباط آن با سلامتی

غذاهای مناسب سلامت روده

پروبیوتیک و ارتباط آن با سلامتی

پروبیوتیک‌ها میکروارگانیسم‌های ریزی هستند که فواید زیادی برای میزبان خود دارند. بدن ما برای حفظ عملکرد خود و سالم ماندن، به تمام انواع میکروارگانیسم‌‌ها وابسته است و پروبیوتیک‌ها در این مورد نقش دارند. پروبیوتیک‌ها، باکتریهای مفیدی هستند که ما در سیستم خود به آنها نیاز داریم.