برچسب: خانه

ترفندهای چیدمان آپارتمان های کوچک

  ترفندهای چیدمان آپارتمان های کوچک ترفند دلباز کردن خانه های کوچک بیشتر ما کودکی مان را در خانه های بزرگ گذرانده ایم و به همین دلیل در نگاه اول، آپارتمان ها کوچک و دلگیر به نظرمان می رسند. یک پذیرایی که به زور مبلمان را می توانیم حاشیه دیوارهای کم عرضش بچینیم، یک اتاق خواب که اگر شانس داشته باشیم تختخواب مان […]